maio 31, 2007

GUILHERMINA SUGGIA NUMA BIOGRAFIA DE PABLO CASALS, EM QUE ESTE AFIRMA NO PRÓLOGO "SER O LIVRO QUE GOSTARIA DE TER ESCRITO SE FOSSE ESCRITOR"(4)

Casals en pateix i li fa reiterades advertències, inútils. Ell no pot negligir, no pot distreure's del seu art i procura, endebades, fer-li veure que nomes progressarà posant tota l'ànima en les obres. El fet és que tot s'acabà. Casals queda ferit. Guarda en silenci el desengany d'aquest sentiment i no ha parlat mai més de Suggia sino com d'una violoncel-lista. Al voltant d'ell, també, tothom ha callat. — Era una criatura d'històries, d'intrigues i d'aventures — m'ha dit algú —. Com hi deu haver sofert, Casals!

—Que aquell que se senti malaurat es consoli de trobar en mi un germà —digué Beethoven, plorant dei riure de Giulietta Guicciardi. «Deu no m'ha pás donat el talent perquè l'encadeni a una dona», escriví Mozart. Casals es refugia, com sempre que rep un cop de la vida, en el seu art. I en ell, com el mestre de Bonn, que és, tan sovint, el model de Casals, té el conhort de sentir «que Deu és més a prop meu que dels altres».

Suggia, Excel-lent violoncel-lista llençada al primer pla per Casals, féu una carrera brillant, sobretot a Anglaterra i a América. «Allò que brilla en la dona és el reflex de l'ànima de l'home.» Quan queda lliure, peró, quan aquest reflex s'apagà, es revela «criatura d'històries, d'intrigues i d'aventures». La veieren amb John i, més tard, a América. Es vá fer molt grossa i es casa, a Oporto, amb un metge. Posava, molt sovint, els discos de Casals, que li recordaven aquelles sessions úniques de Ia Vil-la Molitor, on es forjaren Enesco, Casella, Thibaud, Cortot, Bauer, Alexanian... i ella mateixa. Li recordaven, també, les tournées triomfals...

Un dia decidi, encara que fos d'incògnit, tornar a veure Casals, i es prepara per assistir ais concerts de Prada. Casais já tenia setanta-cinc anys i, mês que mai, el seu nom era cobert de glória. Encarrega els bitllets i, quan estava a punt d'anarhi, la mort la'n privà.

de "PAU CASALS" de Joan Alavedra

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (1)

maio 30, 2007

GUILHERMINA SUGGIA NUMA BIOGRAFIA DE PABLO CASALS, EM QUE ESTE AFIRMA NO PRÓLOGO "SER O LIVRO QUE GOSTARIA DE TER ESCRITO SE FOSSE ESCRITOR"(3)

La vá conèixer a Portugal quan ella era una nena i rebia, només, lliçons del seu pare. Aleshores, però, no se'n pogué ocupar. Suggia, que já havia tocat en públic a dotze anys, anà a estudiar amb Klengel, a Alemanya, i a disset fou presentada en els concerts de a Gewandhaus, de Leipzig, dirigida per Nikisch. A Paris, anys més tard, quan Casals estava já instal-lat a Vil-la Molitor, algú li digué que l'acabava de veure, no pas en bona companyia, ni en gaire bon estat. Casals, que havia tingut noves de la seva carreta, s'hi féu acompanyar. Suggia reconegué Casals, del qual havia anat veient retrats en la premsa de tots els països, i li demanà lliçons, car volia perfeccionar el seu art. Casals li preguntà amb qui vivia a Paris.
—Amb la meva maré. El meu pare és mort.
L'endemà, les dues dones anaren a veure Casals, i la maré li recomanà «que s'ocupés de la seva filla».

Vil-la Molitor bullia de converses i d'assaigs. Entre tournée i tournée, així que hi arribava Casals portant en els ulls el reflex de tantes ciutats i de tants triomfs, els seus amics hi corrien a conversar i a estudiar. Suggia entra en aquell ambient tan dens, que molts artistes no podien aguantar. Filosofia, religió, música, relació entre les arts, estil, inspiració, técnica, eren els temes habituais. Era com un petit convent laic. I Casals, a desgrat de la seva joventut, en fou sempre l'ànima pel seu fervor, per la seva exigência, per lla seva serietat. Suggia s'hi hagué d'adaptar, i Casals en vá fer una gran violoncel-lista. Segons alguns, la millor, en aquell moment, després de Casals.
«Les dones — escriví Wagner a Uhlig — són la música de la vida.» Aquesta música penetrà, també, en la vida de Casals, car Suggia, quan se sentí segura, quan cregué que podia triomfar, posà en joc tota la seva seductora feminitat. Era alta, ben formada, de pell bruna, de cabell negre, arrissat, i plena de temperament, i no pás solament musical. Sense ésser bella era molt atractiva. Tenia vida, alegria i un gran encís a la cara, un xic faunesca, i en el posat. «Sensibilitat significa sempre vulnerabilitat», diu Zweig, «i alio que és una gràcia per a l'art és una misèria per a l'artista.» Suggia vá amb Casais en algunes tournées, i toquen junts el Concert per a dos violoncels i orquestra que els ha escrit Moór. Casals la presenta pertot malgrat que, en les festes, ella és, potser, masa exuberant. Riu amb una alegria explosiva, i li agrada d'ésser el centre de tots els afalacs. Coneix els grans èxits davant els millors públics, i, adonant-se que la seva glória és sempre un reflex de la de Casals, creu que el conservarà mantenint-lo en continu estat de gelosia. El seu temperament, el famós «temperament», já la decanta cap aquest costat. Crea, en la vida de Casals, un estat de nerviositat que li dificulta l’estudi, que treu intensitat i concentració al seu treball.

de "PAU CASALS" Editorial Aedos- Barcelona, de JOAN ALAVEDRA


Publicado por vm em 12:08 AM | Comentários (1)

maio 29, 2007

GUILHERMINA SUGGIA NUMA BIOGRAFIA DE PABLO CASALS, EM QUE ESTE AFIRMA NO PRÓLOGO "SER O LIVRO QUE GOSTARIA DE TER ESCRITO SE FOSSE ESCRITOR"(2)

El retrat, d'una gran riquesa de color, de molta qualitat, fou pintat a Londres, però en fugí així que fou exposat. El comprà un nord-americà que vá dur-lo a un concurs de Pittsburg, on guanyà el primer premi. Sir Joseph Duveen, el prestígios marxant d'art, convençut que aquell quadro opulent, pintat amb una tal magnificència, era una peça cabdal de la pintura anglesa moderna, el rescatà i el vá tornar a Londres. Aleshores, algú l’adquirí per fer-ne present a la Tate Gallery, on ara forma part del tresor nacional.

Entre aquests dos retrats, entre aquests dos violoncels, hi ha tot Pau Casals. Quan ell començà a estudiar, el violoncel era l’instrument de luxe, d'acompanyament, d'Anne-Henriette de France, amb totes les seves limitacions i les seves rutines. Quan ell començà a tocar, el violoncel esdevingué l’instrument solista del més gran dels concertistes actuais.
Mirant-nos el retrat de Suggia veiem que l’actitud vol ésser la de Casals, de la qual fou deixebla. La má, però, és massa crispada. La de Casals té mês aplom, més pés, més seguretat. I el gest, tot i ésser elegant, és nerviós, contractat. No té aquella bellesa, aquell abandó en l’art, del seu mestre. I en tocar no tenia aquella augusta naturalitat. Suggia movia el cap i els braços no pás d'una manera sempre harmoniosa, com nada de la necessitat expressiva de l’obra, sinó amb un xic d'espectacularitat. La gent deia que tenia «temperament». Segur que el tenia. Heu vist, peró, com Casals el domina, el controla, el posa tot en l’obra? Allò que en ell impressiona, allò que ens dóna la mesura de la seva intensital, és aquell rostre absent, de mirar cap endins, aqúella concentració profunda, aquell silenci absolut que, com desprenent-se d'ell, inunda tota la sala mentre hi canta, solitária, austera, nua, la majestat del seu tocar. El poeta, en estat d'inspiració, escolta. Casals, quan toca, dóna la impressió que está escoltant.

de "PAU CASALS" Editorial Aedos- Barcelona, de JOAN ALAVEDRA

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 28, 2007

GUILHERMINA SUGGIA NUMA BIOGRAFIA DE PABLO CASALS, EM QUE ESTE AFIRMA NO PRÓLOGO "SER O LIVRO QUE GOSTARIA DE TER ESCRITO SE FOSSE ESCRITOR"(1)

DOS RETRATS
Ah, que és bo, sovint, que els desigs dels mortals no s'acompleixin!
BEETHOVEN

En el Museu de Versalles hi ha una bella pintura de Nattier que representa Madame Anne-Henriette de France jouant de la Basse de Viole. La dama, sobre un fons de sumptuosa draperia que travessa negligentment la tela perquè destaqui la noblesa serena de la seva figura, té un violoncel a la má. El manté dret, amb un aire delicat, un xic displicent, i hom veu bé que tota la seva actitud respon, més que a una finalitat musical, a una preocupació estètica. Els elements del quadro, però, ens poden il-lustrar. El violoncel, sense peu, reposa la corba graciosa de la seva caixa a terra, damunt la roba brodada de l'ampla faldilla de la dama. El cap de l’instrument está decorat amb un petit bust i una llaçada de seda. I l’arc és tingut no pás agafant-lo pel cap, sinó bastant més endavant, pel damunt de les crins i amb la mà girada cap enfora. Evidentment, está a punt de posar-se a tocar. Amb gest incòmode, passará suaument l'arc amunt i avall, com si teixís, donant la melodia, i tothom ho trobarà molt elegant.

A la Tate Gallery de Londres, hi ha, també, un retrat que representa una dama violoncel-lista. No és cap princesa, encara que, un quant temps, ho fou en el seu art. És Guilhermina Suggia. Está de perfil, també sobre un fons, exaltant, de draperia, que travessa el quadro en grossos plecs porpra, sàviament desordenats, i la concertista duu, també, una faldilla molt ampla. Tot allò, però, que el quadro de Nattier té de convencional, el d'Augustus E. John ho té d'intensitat. L'artista el pinta en la seva època millor, la de 1'autoretrat on mira de costat amb una barba i un gros capell a la Rubens, i és la seva obra mestra. Suggia seu i decanta el cap endarrera, té els ulls tancats, els trets dei rostre tibants, la mà esquerra amb els dits sobre les cordes, i amb la dreta passa l'arc de punta, aguantantlo, la má cap endintre, pel cap. L'instrument, un Montagnana esplèndid, té un peu que el manté enlaire i reposa, inclinat, damunt el cos de l’artista. Hi ha com una abraçada, com una comunió en l’art, i no per donar una melodia, sino tota una obra que sortirà d'aquell conjunt, artista-instrument, per cantar apassionada i apassionant.

de "PAU CASALS" Editorial Aedos- Barcelona, de JOAN ALAVEDRA

Publicado por vm em 12:06 AM | Comentários (0)

maio 27, 2007

JORGE SILVA MELO NA FEIRA DO LIVRO - 2ª-FEIRA - 18.00 H - LIVROS COTOVOVIA

seculopassado.PNG
Amanhã - 28 de Maio - 18,00 H

STAND 122/126

LIVROS COTOVIA

JORGE SILVA MELO autografa o seu mais recente livro

"SÉCULO PASSADO"

Publicado por vm em 06:04 PM | Comentários (0)

9º CONCURSO DE INTERPRETAÇÂO DO ESTORIL (DE 20 a 22 de JULHO de 2007) - INSCRIÇÕES ATÉ 20 de JUNHO

9 concurso estoril.jpg

Publicado por vm em 12:30 PM | Comentários (0)

regul 1.jpg

Publicado por vm em 12:28 PM | Comentários (0)

regul 2.jpg

Publicado por vm em 12:27 PM | Comentários (0)

maio 26, 2007

JORGE CHAMINÉ NUMA HOMENAGEM A ARISTIDES DE SOUSA MENDES - BAYONNE SUD-AQUITAIN - 29 MAIO - 20,30H

J Chamine.jpg
Scène Nationale Bayonne Sud-Aquitain

29 mai 2007 à 20h30

Jorge Chaminé

hommage à Aristides Sousa Mendes

avec ses amis
Benoît Maurel, guitare - Daniel Díaz, guitare
Javier Estrella, percussions - Olivier Manoury, bandonéon

• Billetterie en ligne
En complément de la billetterie du Théâtre, vous pouvez désormais acheter vos billets sans frais sur le présent site : www.snbsa.fr

Publicado por vm em 11:10 PM | Comentários (0)

maio 24, 2007

JSBACH- SUITES PARA VIOLONCELO (IV-V-VI) - INTERPRETADAS POR JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

bach- pereira sousa.jpg
Acaba de sair o CD com as 3 suites para violoncelo que faltavam (IV-V e VI), de J.S.BACH com interpretação de José Pereira de Sousa, no violoncelo MONTAGNANA que pertenceu a GUILHERMINA SUGGIA .
É uma edição da editora NUMÉRICA sob nº NUM 1146

Publicado por vm em 10:17 AM | Comentários (0)

maio 23, 2007

"LUIS DE FREITAS BRANCO" de ALEXANDRE DELGADO, ANA TELLES E NUNO BETTENCOURT MENDES - EDIÇÕES CAMINHO

Luis de Freitas Branco-capa aa.jpg
Compositor de rara precocidade, Luís de Freitas Branco escreveu a sinfonia dramática Manfred aos quinze anos. Em 1910 lançou a grande pedrada no charco com o poema sinfónico Paraísos Artificiais, marco da introdução do Modernismo em Portugal. Legou às gerações futuras um sem-número de partituras imorredoiras, do poema sinfónico Vathek às quatro Sinfonias, do Concerto para Violino aos Madrigais Camonianos e a tantas outras obras ainda hoje pouco conhecidas do público melómano.

Este livro convida a uma viagem quase labiríntica à descoberta de um dos maiores vultos da Cultura Portuguesa. É também uma obra de consulta obrigatória para todos aqueles, leigos ou especialistas, que desejem conhecer melhor a música de Luís de Freitas Branco, compreendê-la na sua riqueza ou simplesmente aprender a escutá-la.
Fruto de uma aprofundada investigação biográfica e musicológica, a presente obra traz à luz um manancial de informações inéditas, incluindo um conjunto de fotografias e documentos até há pouco inacessíveis, que transportam o leitor para um universo de verdadeira aristocracia musical como foi o de Luís de Freitas Branco, herdeiro em simultâneo das melhores tradições humanistas e responsável pela abertura da música portuguesa à modernidade.

Género(s): Não-ficção/ Música
Acabamento: brochado
Dimensão: 17x24 cm
Páginas: 504
Peso: 870 g Colecção: «Caminho da Música», n.º 28019
Código: 28.28019
ISBN: 978-972-21-1879-8
1.ª edição: Maio 2007

Publicado por vm em 08:20 PM | Comentários (4)

maio 22, 2007

PETIÇÃO ONLINE PELO ENSINO ARTÍSTICO

To:
Sr. Presidente da Assembleia da República,

Sr. Primeiro-Ministro,

Sra. Ministra da Educação,

Os abaixo-assinados, músicos, musicólogos, professores, alunos, e outros cidadãos particularmente preocupados com o Ensino Artístico, com a imagem do Estado e a Cultura Portuguesa, face ao caos que se vem instalando nas instituições públicas de Ensino Artístico, à desregulamentação dos regimes de frequência e à falta de meios com que o Ensino Artístico Especializado se depara, solicitam a Vossas Excelências a tomada de medidas de nível político, técnico e financeiro que visem:

* uma verdadeira universalidade de acesso ao Ensino Artístico, estabelecendo uma plataforma de conhecimentos culturais e artísticos a atingir ao nível da escolaridade obrigatória;

* a clarificação do estatuto dos Conservatórios, nomeadamente no que se refere à sua missão, como escolas de excelência artística, na formação de artistas e tendo em conta a especificidade de cada uma destas formações especializadas;

* a clarificação da legislação que regula o estatuto dos regimes de Ensino Artístico Especializado, no sentido de uma melhor articulação dos três regimes (integrado, articulado e supletivo) com o Ensino Geral, e permitindo uma verdadeira liberdade de escolha por parte das famílias do regime a frequentar pelos seus educandos;

* a regulamentação da contratação dos docentes do Ensino Artístico Especializado, dando clara preferência a uma vinculação contratual dos docentes às escolas e conservatórios;

* a regulamentação do regime de trabalho dos docentes-artistas do Ensino Artístico Especializado, tendo em conta que sem experiência regular de palco, não é possível ensinar os alunos a fazer face a essa experiência;

* a adequação do financiamento dos Conservatórios ao nível de exigência enquanto escolas de excelência e de Ensino Especializado, permitindo condições adequadas à qualidade de formação que se pretende, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de aulas individuais, de instrumentos e instalações para estudo, e de meios técnicos adequados ao ensino das novas tecnologias na Arte;

* uma clara tomada de posição em favor do ensino público gratuito e de acesso universal;

Fazem-no pelos seguintes motivos:

* a Cultura, o Conhecimento e a prática artística são essenciais na formação pessoal e um direito de todos os cidadãos;

* a universalidade do Ensino Artístico promove a salvaguarda e o desenvolvimento do património cultural e artístico nacional, bem como a inovação;

* a fruição e o exercício da Arte são fundamentais para o exercício da liberdade e da cidadania, condição indispensável para uma sociedade desenvolvida;

* apenas a co-existência e adequada regulamentação dos três regimes de ensino permitem uma verdadeira liberdade de escolha por parte das famílias sobre o percurso escolar e a carreira profissional dos seus educandos, deixando aos jovens a possibilidade, se assim o entenderem, de ter uma formação artística sólida durante alguns anos, a par de uma outra formação no ensino geral, antes de tomar uma decisão que dificilmente é reversível;

* a existência de especialistas com dupla formação científica e artística é a única forma de desenvolver várias áreas essenciais no estudo das Artes e no desenvolvimento das próprias Artes na sua relação com as novas tecnologias;

* a actual insegurança e regime de contratação de curta duração têm gerado um ambiente de perturbação generalizada nas escolas do Ensino Artístico Especializado;

* apenas o Ensino Público pode garantir o livre acesso e a universalidade da formação a todos, sem discriminação, e a sua gratuitidade.

Conscientes de que este pedido se fundamenta no exercício de uma cidadania empenhada e participativa, os signatários esperam de Vossas Excelências a tomada de medidas com a urgência e a clareza que a presente situação justifica.

Sincerely,

The Undersigned


View Current Signatures petition online

Publicado por vm em 06:15 PM | Comentários (1)

maio 21, 2007

RAYA GARBOUSOVA ESCREVE A GUILHERMINA SUGGIA PARA RECEBER LIÇÕES SUAS

raya.jpg
55, Bvrd Murat
Paris, 17 de Outubro de 1927

Cara Senhora,

Escrevi-lhe há algum tempo para o Porto, mas não tendo recebido resposta, permito-me incomodá-la mais uma vez.

Poderei lembrar-lhe a sua promessa de me dar um pouco do seu tempo, em Londres, em Fevereiro?
Seria muito importante saber as suas condições e eu ficar-lhe-ia muito reconhecida se me escrevesse a dizer-mas.

A minha irmã envia-lhe as melhores lembranças.
Queira aceitar, cara senhora, a expressão dos meus melhores cumprimentos.

Raya Garbousova
(do livro "GUILHERMINA SUGGIA- A Sonata de SEmpre" de Fátima Pombo)

Raya Garbousova was born in Tiflis in Russia in 1909, where her father was principal trumpet in the Tiflis Symphony Orchestra, and a conservatory professor. She began piano lessons at age four, but later insisted on changing over to the cello. Her first teacher was Konstantin Miniar, a pupil of Davidov. She debuted in Tiflis shortly thereafter, and was immediately praised for her wonderful tone and musicality.

In 1924, at the age of 15, Raya performed in Moscow and Leningrad, performing the Rococo Variations, and was favorably compared to the more mature artist, Emanuel Feuermann (who later became a close friend.) She also played chamber music with Nathan Milstein and Vladimir Horowitz.
In 1925 she went to Leipzig, intending to study cello with Klengel. Klengel interviewed her for three hours, listening to her play etudes and concertos, and proclaimed that she could not be his student because she already knew everything. Later, she studied with Hugo Becker and Casals. Casals urged her to study with Diran Alexanian, who became a tremendous influence in her cello technique and musicianship.
Garbousova knew all the great musicians and composers of the twentieth century, and was responsible for many first performances, including the Martinu Third Sonata, Prokofiev Sonata and the Barber Concerto, which was commissioned and written for her. She played chamber music with Albert Einstein, whom she liked very much, but whom, she said, always played a little bit out of tune.
Raya Garbousova died Tuesday January 28, 1997 in DeKalb, IL, where she had lived and taught at the University of Northern Illinois. A memorial service was held at NIU on April 12, 1997. Internationally renowned cellist Laszlo Varga (of the Borodin Trio and University of Houston Moores School of Music and former Principle cellist of the NY Philharmonic Orchestra conducted an ensemble of 22 cellists. One work performed was the Hommage to Raya, by Gunther Schuller, which was commissioned and premiered in Tempe at the 1990 Cello Congress.

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 20, 2007

"APRENDER COM AS ROSAS" - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE LISBOA - 23 de Maio - 21 H - GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DE LISBOA

Música de Paulo Brandão
Libreto de Risoleta Pinto Pedro

Próxima quarta-feira, dia 23 de Maio pelas 21.00
Conservatório de Música de Lisboa, na Rua dos Caetanos, ao Bairro Alto:

APRENDER COM AS ROSAS-I
-imperceptível diálogo ao acordar de duas flores numa fronteira à hora da sesta-
Estreia absoluta

Encomenda e interpretação do Grupo de Música Contemporânea
direcção de João Paulo Santos

(Peça para dois sopranos, pícolo, flauta, clarinetes, percussões, vibrafone, harpa, piano, celesta, violino, viola e violoncelo.)

ENTRADA LIVRE

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 19, 2007

VIII CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO MUSICAL - ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO

aperfeiocamento musical 1.jpg

Publicado por vm em 12:30 AM | Comentários (0)

ficha inscr.jpg

Publicado por vm em 12:25 AM | Comentários (0)

maio 18, 2007

FILIPE PINTO-RIBEIRO na CASA DA MÚSICA- SALA 2 - DIA 19 de MAIO - 18 horas

f pinto ribeiro.jpg
No dia 19 de Maio, Filipe Pinto-Ribeiro dará um recital de piano na Casa da Música, no Porto, com obras de Franz Liszt, Richard Wagner, Anton Bruckner e Claude Debussy.

Publicado por vm em 12:59 AM | Comentários (0)

maio 17, 2007

"UMA SOLIDÃO DEMASIADO RUIDOSA" de BOHUMIT HRABAL - ARTISTAS UNIDOS - CONVENTO DAS MÓNICAS

a unidos 1.jpg

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (1)

maio 16, 2007

DAVID COHEN- 1996 & 1999 LONDON GUILHERMINA SUGGIA AWARD

cohen.jpg
• At 11, he received in the same year the 1st prize at the«Jeunes Solistes» and « Crédit Communal » National Competitions (B).
• 1st prize with "grande distinction" for the International Competition of Music in Wathrelos junior category in 1993 and Senior in 1995 (F).
• 1st prize of the " Royale Conservatoire de Bruxelles" in Edmond Baert's class at 12.
• 1er Grand Finalist at the Audi International Competition in 1995 (GB).
• 1st Grand Finalist at the International Cello Competition in Douai (F), Manuel Rosenthal president in 1995.
• 1st Grand Prix - "’Tenuto’ National Competition" (B).
Award «Guilherminia Suggia Gift for Cello » Donation in 1996 & 1999 (GB).
• Ian Fleming Charitable Trust Award for "extremely talented musicians" 1999 (GB).
• Award "Fondation pour la Vocation" 1999 (B).
• Award from the « Hattory Foundation for young musicians » Donation 1999 (GB).
• Award from the City of Tournai in 1999.(B)
• Award from the " Fondation SPES" in 1999.(B)
• Award winner of the KPMG/Martin Musical Scholarship Fund in 2000 and 2001.(GB)
• Geneva international Cello Competition Special Prize “Patrick F.Liechti” from the Fondation SUISA pour la musique . 2000 (CH)
• Nominated “Rising Star” for the season 2002-2003 by the “Royal Philharmonic Society of Belgium” and the “Concert Gebouw”.
• Awarded the CRPLF “Young soloist of the year” by the Community of French speaking Radios of the World ( RTBF, Radio Canda, Radio France, Radio Suisse Romande
• Gold Medal Winner at the Guildhall School of Music and Drama. 2002 (GB)
• 1srt award « Hattory Foundation » 2003- GB
• 1srt award « Solti Foundation » 2003 – GB
• Award « fellowship – award » of foundation Buitoni-Berlotti trust 2004-GB

David Cohen was born in Tournai, Belgium, in 1980, into a family of musicians. He started to play the cello when he was 7 years old, and success soon followed.

In 1991 he won First Prize in the Young Soloist Competition and First Prize with Distinction in the Senior and the Junior International Competition in Wathrelos, France.
He then went to the "Conservatoire Royal de Bruxelles" In 1994 David joins the Yehudi Menuhin School (London) during 4 years thanks to a grant from the Menuhin Foundation.
He has also studied at Guidhall School of Music & Drama with Oleg Kogan (London) where he was awarded a four year scholarship.
He has had lessons and master-classes with: Edmond Baert, Wiliam Pleeth, Melissa Pheleps, Christophe Henkel, Lynn Harrel, Daniil Schafran, Nathalia Gutman, Gary Hofman, Bernard Greenhouse, Steven Isserlis, Boris Pergamenschikow, Lord Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich and now, Oleg Kogan.
As soon as he was 11, David begun an International career as a soloist :
With the Flemish Orchestra of Brussels, the Orchestra from Grenoble & the Polish Philharmonic Orchestra under Lord Y. Menuhin's Direction.
In 1996, tour in England and Scotland with the Symphonia of Varsaw.

Côte d’Ivoire & Belgium tour for the "Jeunesses Musicales".
He also participates at several International cello festivals like Kronberg (Germany), Manchester, Cambridge (U.K.), Beauvais (France) and the Gstaad Festival (Suisse) .
Mr Cohen teaches at the Royal Conservatoire de Musique de Mons in Belgium.

“David Cohen, one of the most talented young cellists I know. He was a student at my School for some years, and is alltogether a remarkable young man, a remarkable performer and already an outstanding cellist"
Lord Yehudi Menuhin (déc. 98)
In the finals at the Barbican, DAVID COHEN, won the Guildhall School of Music & Drama’s prestigious award, the Gold Medal, and joins the list of previous winners such as Jacqueline du Pré, Bryn Terfel and Tasmin Little. He performed the Barber Cello Concerto Opus 22 with the Guildhall Symphony Orchestra, conducted by Takuo Yuasa.

David Has been appointed Principle cello of the Philharmonia Orchestra since March 2002, ( the youngest cello principle ever!).

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 15, 2007

CASA DA MÚSICA- SÁBADO, 19 de MAIO -22H - SALLA SUGGIA

casa musica.jpg

Publicado por vm em 10:39 AM | Comentários (0)

maio 14, 2007

GUILHERMINA SUGGIA NO INSTITUTO MINHOTO DE ESTUDOS REGIONAIS - BRAGA - 10 de Junho de 1944

programa Suggia 1.jpg

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

programa Suggia.2.jpg
Cedido pelo prof Henrique Fernandes

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 12, 2007

OPUS ENSEMBLE 2007 - CCB - PEQ AUDITÓRIO 13 de Maio- 17,00 H

opus ensemble.jpg
Programa :
FRANZ JOSEPH HAYDN
SONATA Nº4 em Fá Maior
Adagio
Menuetto
Presto

ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA
DE PROFUNDIS À MEMÓRIA DE BRUNO PIZZAMIGLIO, Op. 130
(Obra dedicada ao Opus Ensemble)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
VARIAÇÕES PROMETHEUS Op. 43

FERNANDO LOPES GRAÇA
GEORGICAS (Obra dedicada ao Opus Ensemble)

Pastoril
Idílico
Festivo
Contemplativo
Ritualmente
Gaio
Nocturnal
Rústico

b>OPUS ENSEMBLE

Fundado em 1980 por Bruno Pizzamiglio, Ana Bela Chaves, Olga Prats e Alejandro Erlich-Oliva. Prémio da Crítica (1982 e 1984), Sete de Ouro (1983), Troféu Nova Gente (1983, 1986 e 1987), Grande Prémio do Disco Rádio Renascença (1988), Prémio Bordalo – Casa da Imprensa (1993), Diploma de Mérito Nova Gente (1994). Actuações em Portugal continental, Açores, Madeira, Paris, Toulouse, Luxemburgo, Londres, Madrid, Huelva, Varsóvia, Cracóvia, New York, Boston, Newport, Washington, Tóquio, Osaka, Macau, Pequim, Seul, Bangcok, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevideo. Vice-presidente da Assembleia Geral do Conselho Português da Música da UNESCO. Obras dedicadas por Fernando Lopes Graça, Joly Braga Santos, Fernando Corrêa de Oliveira, João Pedro Oliveira, Jorge Peixinho, Constança Capdeville, António Pinho Vargas, António Victorino d’Almeida e Laurent Filipe (Portugal), Ramón Barce e José Luis Turina (Espanha), Gerardo Gandini, Celina Kohan, Alejandro Erlich Oliva, Gustavo Beytelmann e Astor Piazzolla (Argentina), Egberto Gismonti (Brasil), Maurice Ohana e Edith Canat de Chizy (França), Guido Donati (Itália) e Vasco Martins (Cabo Verde). Após o falecimento de Bruno Pizzamiglio em Agosto de 1997, o Opus Ensemble continuou em trio de violeta, contrabaixo e piano. Nesta nova configuração, recebeu obras dedicadas por António Victorino d’Almeida, Laurent Filipe, Sérgio Azevedo, Clotilde Rosa e Eurico Carrapatoso (Portugal), Gerard Massias (França), Alejandro Erlich Oliva e Fernando Altube (Argentina). Em Agosto de 2005, Medalha de Mérito Cultural da República Portuguesa e incorporação permanente do oboísta Pedro Ribeiro. Discografia nos catálogos EMI (His Master’s Voice), EMI (Angel), EMI Classics, Numérica, RCA, Polygram, Portugalsom e Strauss-Portugalsom. Desde a sua fundação, o agrupamento inclui obras de compositores portugueses em todos os seus concertos, oferecendo assim uma inestimável contribuição para a difusão da cultura portuguesa no mundo.


Opus Ensemble :
Pedro Ribeiro (oboé)
Ana Bela Chaves (violeta)
Olga Prats (piano)
Alejandro Erlich Oliva (contrabaixo)

Duração: 70 minutos sem intervalo
Preço único: 15 euros


OPUS ENSEMBLE 2007

Concerto de apresentação do novo CD NUMERICA (NUM 1150). Duas notáveis composições de Fernando Lopes-Graça e de António Victorino d’Almeida, dedicadas ao Opus Ensemble, em primeira gravação discográfica mundial. O repertório inclui obras de Haydn e de Beethoven, abrangendo assim mais de três séculos de música instrumental europeia.
Uma nova manifestação de vitalidade na exemplar carreira do mais antigo e galardoado conjunto de câmara português.

* com transmissão em diferido na Antena 2 no dia 1 de Junho às 21h00, no espaço Grande Auditório.

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 11, 2007

ANTÓNIA BUTLER - ALUNA DE GUILHERMINA SUGGIA

I was very fortunate to receive the Suggia Scolarship at my graduation from the RAM in London and then studied with Paul Tortelier in Paris and in Pablo Casals’ masterclasses in Zermatt, Switzerland. Antonia Butler, who had lessons from Guilhermina Suggia, also gave me a few lessons earlier on, so I am aware that there are many links with her.
(London, 17th September 2005- PENELOPE LYNEX-1958 LONDON GUILHERMINA SUGGIA AWARD

Antonia Butler's parents were music lovers, though amateurs. Her father played violin, and her mother was an accomplished pianist. The musical d'Aranyi sisters (Hungarians who were great nieces of the great violinist Joseph Joachim) would visit their home to play chamber music and rehearse concerto performances with Antonia's mother accompanying at the keyboard.

Antonia came to the cello relatively late, at the age of ten. The d'Aranyi family's influence got her an audition with the great teacher Julus Klengel of the Leipzig Conservatory, where she stayed for four years. She then went to the Ecole Normal in Paris to study with Alexanian, who taught her for three years. She considered the years of study with Alexanian to be the most important.

Butler started playing professionally in the 1930s, and started getting concert dates as a result from a successful Wigmore Hall debut. Nevertheless, she had doubts about the solidity of her bowing technique, and went for some touch up lessons with Juliette Alvin, a great French cellist known for her seemingly effortless bow arm. Alvin taught her bowing on open strings using the Kreutzer violin studies while Butler was able to continue her concert career.

Thus, when she was asked at short notice to replace Thelma Reiss in Haydn's "D Major Concerto" at the important "Proms" Concerts in London, she was well prepared, and always gave Juliette Alvin the credit.

She was engaged to play the same concerto in the Three Choirs Festival of 1939. But this was cancelled when war broke out. One memorable occasion, she was playing the Brahms Double Concerto in August, 1949 with violinist Arthur Catterall at a Proms in Queens Hall. The air-raid siren sounded halfway through the concert. This meant that the audience could not go into the streets, so the musicians continued to entertain them throughout the night, playing such things as a two-cello arrangement of a Handel violin sonata, and an impromptu performance of Schumann's Piano Quintet. The all clear was not sounded until early in the morning.

When Dame Myra Hess organized the lunchtime concert series at the National Gallery (from which all the pictures had been removed for the duration of the war), Butler became an enthusiastic regular. These free concerts were immensely popular morale-builders, and were attended by people who had never heard classical music before.

In 1941 she married pianist Norman Greenwood, and frequently toured with him. She was known for her interpretation of British music. In the 1960s she started teaching regularly at the Royal College of Music, the Birmingham School of Music, and the Menuhin School, slowing withdrawing from concert life. She became known as one of the finest cello teachers in Great Britain. Joseph Stevenson, All Music Guide

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 10, 2007

"CABELO BRANCO É SAUDADE" NA SALA SUGGIA da CASA DA MÚSICA- 11 de Maio - 22 H

cabelo branco.jpg

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 09, 2007

ACTIVIDADES NA GALERIA MATOS FERREIRA - ao Bairro Alto

Quarta-feira, Maio 09, 2007
Poesia e música, domingo, no Bairro Alto

Destaco da Newsletter da Galeria Matos Ferreira:

CONVITE PARA AS ACTIVIDADES CULTURAIS da Galeria Matos Ferreira ao Bairro Alto
R. Luz Soriano, 14 e 18
1200-247 Lisboa
PORTUGAL

13 de Maio de 2007 - Domingo, às 18h30: RECITAL DE POESIA e MÚSICA

Poeta: RISOLETA PINTO PEDRO; Pianista: PATRÍCIA GAVINHO

Mais comunicamos que a exposição de pintura de HENRIQUE GABRIEL permanecerá patente na Galeria até ao domingo, dia 10 de Junho, data na qual o Prof. Manuel Joaquim Gandra, proferirá pelas 16 horas uma palestra e lançará o livro “O ANJO CUSTÓDIO DE PORTUGAL”.

Sublinhamos ainda que a Galeria tem o seguinte horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 19 às 2 horas e aos domingos e feriados das 15 às 20 horas.
Em todos os eventos, a entrada é livre e estará assegurado um serviço de bar permanente.
Com estas iniciativas a Galeria Matos Ferreira pretende contribuir para dinamizar este espaço cultural, que se assume já como único e inovador na cidade de Lisboa.

Para informações mais detalhadas devem contactar através do Tel.: 213 230 011, do Tlm.: 96 295 37 22, do email mfgaleria@netcabo.pt ou, em alternativa, ver a página Web
www.galeriamatosferreira.com

Publicado por vm em 07:29 PM | Comentários (0)

REMIX ENSEMBLE- 13 de Maio - 18 h - SALA SUGGIA

sala suggia.jpg

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 08, 2007

HELMUT LACHENMANN NA CASA DA MÚSICA 9 a 13 de Maio

1 casa da musica.jpg

Publicado por vm em 10:03 AM | Comentários (0)

UM GRANDE ACONTECIMENTO ARTÍSTICO: GUILHERMINA SUGGIA (TEATRO JORDÃO-GUIMARÃES)

Trazida pela delegação vimaranense do Círculo de Cultura Musical, no quarto concerto da temporada, Guilhermina Suggia veio ao Teatro Jordão, na passada segunda-feira, realizar um concerto de violoncelo, com a colaboração da jovem pianista, Berta Alves de Sousa.

Dizer do prazer espiritual que a insigne intérprete de violoncelo nos proporcionou e, outrossim, focar a beleza dos números executados, o mesmo será que confessar a enternnecida admiração por quem se nos apresenta como lídima glória nacional e exaltar, também, o seu expressivo estilo de executante que, de facto, é na sua técnica impressionável.

Guilhermina Suggia obteve uma justa consagração do público vimaranense e soube impor-se-lhe pelo "virtuosismo”, da sua inegualável arte, quer maravilhando-o pela destreza de execução, quer embevecendo-o com as produções da sua preferência. Desde o Adágio da Toccata em dó maior, de Bach, â Sonata de Henry Eclles, e, ainda, as Variações Sinfónicas, de Boëllman. a Sonata de Richard Strauss, e o aligeirado programa da última parte do seu concerto, no castiço sabor das composições de Falla, Glazounov, Ravel e Joaquim Nin, mereceram a religiosidade de atenção, enriquecida de sobremaneira pela execução dos dois extras, Siciliana e Dança do Fogo, que arrebataram.

Chegou mesmo a ter-se a impressão de que, no palco da nossa esplêndida Casa de espectáculos pairavam em espírito as melodias mavíosissimas dos semi-deuses da Velha Grécia, que o nimbavam dum encanto de maravilhosa, compassiva e doce harmonia, capaz de fazer enternecer até as próprias lágrimas. como as corações se saturaram desse rescendente aroma que irisa e perfuma e a que não faltou as alegorias das ninfas e das parteneias.

Honra à Arte — honra a GUILHERMINA SUGGIA!

* * *
No princípio da segunda parte do programa, os académicos do Liceu de
Martins Sarmento subiram ao palco e estenderam no chão as suas capas, sobre as quais passou Guilhermina Suggia, oferecendo-lhe um ramo de perfumados cravos.

As senhoras D. Ana Maria Pereira Mendes Ferreira da Cunha, D. Maria Amélia Sequeira Braga Costa, Drª D. Maria José Moura Machado e D. Maria Filipa Freire de Andrade Martins Fernandes, que formavam a Comissão, depuseram nas mãos de Suggia um lindo ramo de mimosas flores.!
O Presidente da Câmara, Sr. Dr. Fernando Manuel de Castro Gonçalves, acompanhado do Presidente da Delegação do C. C. M., Sr. Francisco de Assis Pereira Mendes, ofereceu à distinta Artista um volume da Obra Comemorativa das Festas Centenárias em luxuosa encadernação. í
Com Suggia vieram várias famílias e pessoas de distinção do Porto, entre as quais nos lembra de ter visto a Sr.ª D. Adelaide Freitas Gonçalves, Directora do Círculo de Cultura, no Porto, Dr. António Calém, distinto entusiasta dos Círculos de Cultura, D. Maria Alice de Gomes Ferreira, de Riba d'Ave aluna muito distinta e predilecta da grande mestra Suggia.

(NOTÍCIAS DE GUIMARÃES – Ano 16º- Nº 791 dd 30 de Março de 1947
Cedido por Belmiro Oliveira)

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 07, 2007

GUILHERMINA SUGGIA no TEATRO JORDÃO - GUIMARÃES, 29/03/1947

guimaraes a.jpg
É já amanhã, segunda-feira, conforme anunciámos, que a Delegação do Círculo de Cultura Musical, realiza o quarto concerto desta temporada, no Teatro Jordão, pelas 21 e meia horas.

O recital da eminente violoncelista Guilhermina Suggia é aguardado com verdadeira ansiedade, pois de há muito que Guimarães esperava a oportunidade de ouvir a grande artista portuguesa, que tão alto tem elevado a sua Pátria, além fronteiras. E não há dúvida que esta oportunidade se deve ao Círculo de Cultura Musical, cuja Delegação um grupo de senhoras e cavalheiros fundou nesta cidade, para regalo de quantos prezam os prazeres de espírito.

Guilhermina Suggia nasceu no Porto e logo desde os primeiros anos mostrou a mais extraordinária vocação musical, tendo feito a sua apresentação em público aos 7 anos. Estudou primeiro com seu pai, aperfeiçoando-se mais tarde em Leipzig, com o grande mestre Julius Klengel.

Tem percorrido todos os países, alcançando a fama da mais insigne intérprete de violoncelo. Especialmente em Inglaterra, onde durante anos fixou residência e onde habitualmente faz uma longa tournée anual, o seu nome constitui uma autêntica glória para Portugal. Os acompanhamentos de piano serão feitos pela ilustre artista D. Berta Alves de Sousa.
Havendo ainda pessoas que supõem fácil a aquisição de bilhetes para este concerto, mais uma vez se recorda que eles são privativos dos seus associados, podendo contudo efectuar-se inscrições para os restantes concertos desta temporada, na Comissão de Turismo. Damos em seguida o programa a executar:


I- Adágio da Tocata em dó maior - BACH
II- Allegro Spirituoso – SENAILLIÉ
III- Sonata
Largo
Corrente
Allegro com spirito
Adágio
Vivace
-HENRY ECCLES (1670)
IV- Variações Sinfónicas –BOËLLMAN

INTERVALO

I – Sonata
Allegro com brio
Andante ma non troppe
Allegro vivo
RICHARD STRAUSS
II – Asturiana – FALLA
III – Serenata Espanhola – GLAZOUNOV
IV – Peça em forma de Habanera – RAVEL
V – Andaluzia –JOAQUIM NIN

NOTÍCIAS DE GUIMARÃES (Ano 16º Nº 790 de 28 de Março de 1947)
(Cedido por Belmiro Oliveira

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 05, 2007

"A GAIVOTA" de ANTON TCHEKHOV, PELA CORNUCÓPIA, NO TEATRO MUNICIPAL DE ALMADA

"A Gaivota", de Anton Tchekhov, sobe ao palco do Teatro Municipal de Almada (TMA) entre 10 e 20 de Maio, na encenação de Luís Miguel Cintra da peça, originalmente representada no Teatro da Cornucópia, em Lisboa, em 2006.
A reposição é uma co-produção entre o Teatro da Cornucópia e o TMA.

"A Gaivota", a primeira peça de Tchekhov encenada por Luís Miguel Cintra, estará em cena na Sala Principal do TMA entre quarta- feira e sábado às 21:00 e ao domingo às 16:00.


Publicado por vm em 04:57 PM | Comentários (0)

maio 03, 2007

OLGA PRATS UM PIANO SINGULAR - Conversas com SÉRGIO AZEVEDO

capa OlgaPratsa.jpg
É pela voz da incontornável Olga Prats, numa conversa brilhantemente conduzida por Sérgio Azevedo que nos chega este notável percurso de vida. O piano sempre, que desde cedo marca a sua vida, os estudos, os professores e a magia do encontro com Lopes-Graça, a criação do Opus Ensemble mas também o casamento, os amores, os filhos, a família, os amigos.

Com uma fluência extraordinária, com episódios de extremo humor, lê-se com gosto o percurso singular de uma pianista que marcou a cena musical portuguesa do século XX e que se distingue pela sua originalidade e pela forma como desde jovem privilegiou no seu reportório os compositores portugueses.

Publicado por vm em 12:01 AM | Comentários (0)

contracapa OlgaPratsb.jpg
Sérgio Azevedo nasceu em Coimbra em 1968. Estudou composição na Academia dos Amadores de Música com Fernando Lopes-Graça e concluiu os estudos superiores de composição na Escola Superior de Música de Lisboa, onde trabalhou com Constança Capdville e Christopher Bochmann. Ganhou diversos prémios de composição e as suas obras têm sido encomendadas e tocadas em vários países. Publicou em 1999 A INVENÇÃO DOS SONS e colabora com THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSIC ANS MUSICIANS. É professor na ESML e colaborador da RDP – Antena 2, desde 1993. Está actualmente a realizar o doutoramento na IEC – Universidade do Minho, sob a orientação da professora Elisa Lessa.

Publicado por vm em 12:00 AM | Comentários (0)

maio 02, 2007

BACH- SUITES PARA VIOLONCELO - BRUNO BORRANHINHO

bruno01.jpg
J. S. BACH - Integral das Suites para Violoncelo
Violoncelo - BRUNO BORRALHINHO

"Primavera Musical" - 13º Festival Internacional de Música de Castelo Branco

11 de Maio, 21:30h, Governo Civil de Castelo Branco
Suites n. 1, n.4 e n.5

13 de Maio, 21:30h, Governo Civil de Castelo branco
Suites n.2, n.3 e n.6

www.primaveramusical.org

Publicado por vm em 08:22 AM | Comentários (0)

maio 01, 2007

PENELOPE LYNEX- 1958 LONDON GUILHERMINA SUGGIA AWARD

cello_ideas_cover.jpg
Penelope was a pupil of Paul Tortelier in Paris, having graduated from the Royal Academy of Music, London, where she won all the cello prizes and was awarded the Suggia Scholarship. She also studied twice in Pablo Casals' masterclasses in Switzerland. Her Wigmore Hall debut in London was headlined "Brilliant Cello Recital" in The Times, and other reviews consistently mention her radiant tone, bowing technique, bravura and musicality. Penelope is a dedicated teacher whose wide teaching experience includes may years as a professor at the Junior Academy, Royal Academy of Music, London. She also gives masterclasses, adjudicates and directs courses.

Publicado por vm em 08:48 AM | Comentários (0)